Zaštita podataka o ličnosti I politika privatnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na sajtu www.telestar.rs usklađene su sa zakonima Evropske unije(Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions(Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao I zakonima koji važe u svakoj od država istočne I centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od vas prikupljamo kada posetite ovaj web sajt.

 1. Sakupljanje I korišćenje podataka o ličnosti

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. Vaše ime I prezime, adresa ili e-mail. Telestar d.o.o. ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. Kada poručujete proizvod ili se prijavljujete na newsletter.

 1. Upotreba I tajnost ličnih podataka

Telestar d.o.o. će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Telestar d.o.o. neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u Telestar d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka.

 1. Sloboda izbora

Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svesni da to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti uskraćen. Korisnici koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti tako što ćete poslati e-mail na adresu [email protected] Ukoliko se neka od vaših ličnih informacija promeni (npr. Poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo vas da nastale izmene unesete na našu stranicu.

 1. Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite web sajtu telestar.rs ,opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj I funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

 1. Cookies

“Cookies“ su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva vaš hard disk, a koji omogućuju našem sajtu da prepozna vaš računar kada sledeći put posetite naš sajt. Telestar ove fajlove koristi isključivo za sakupljanje informacija koje se tiču posećivanja I korišćenja našeg web sajta.

 1. Bezbednost

Telestar d.o.o. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena/falsifikovanja, manipulacije I neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

 1. Maloletna lica

Telestar d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom I odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju svoje lične podatke Telestar-u bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Telestar d.o.o. svesno nikada neće uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

 1. Linkovi drugih web sajtova

Ovaj pravilnik o privatnosti se odnosi na www.telestar.rs

 1. Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: [email protected]

Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom vaših poseta web sajtu: www.telestar.rs

 1. Obaveštavanje o promenama

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici I svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

 1. Prava korisnika

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:
– pravo da budete obavešteni o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka, kao i koja su Vaša prava u tom pogledu, iz kog razloga i navodimo te informacije u ovoj Politici
– pravo pristupa podacima o ličnosti
– pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju kada nisu tačni ili ažurni i/ili da se upotpune ukoliko nisu kompletni
– pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani ili uklonjeni slanjem zahteva putem e-mail adrese: [email protected]. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka
– pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka, te u tom smislu imate pravo da u bilo kom momentu povučete saglasnost za obradu podataka koja je zasnovana na saglasnosti slanjem zahteva putem e-mail adrese: [email protected], pravo da uputite prigovor u pogledu obrade podataka koja se temelji na legitimnom interesu, da uputite prigovor nadležnom nadzornom organu, pravo da deaktivirate kolačiće
– pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka putem e-mail adrese: [email protected]